Termeni și condiții

1. INTRODUCERE

1.1. Platforma devit500.ro (denumită în continuare „Site-ul” sau “Platforma”) este deținută și administrată de societatea S.C. Pharma Brands S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul în Intr. Crișului, nr. 1, cod poștal 077037, sat Căldăraru, comuna Cernica, România., înregistrată la Registrul Comerțului cu J23/2536/2012, Cod Unic de inregistrare 30625818, („Societatea”).
Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare a Platformei, precum și termenii și condițiile aplicabile vizitatorilor în relația lor cu Societatea (denumit în continuare “Termeni și Condiții”)
1.2. Prezentul document se completează cu alte prevederi care fac trimitere la acesta:

1.2.1. Politica de confidențialitate și Politica de cookies care conțin informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal;

1.2.2. Alți termeni și condiții disponibili pe Platformă.

1.3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor este necesară pentru navigarea pe site-ul devit500.ro
1.4. Acceptarea Termenilor și Condițiilor se poate face expres / explicit, prin marcarea corespunzătoare a căsuței puse la dispoziția vizitatorului pe Site sau implicit, prin utilizarea Site- ului sau prin accesarea sau navigarea pe oricare dintre paginile acestuia.
1.5. Acceptarea Termenilor și Condițiilor reprezinta confirmarea că ați citit și că sunteti de acord cu prevederile din cuprinsul prezentului document. Neacceptarea prevederilor Termenilor și condițiilor atrage obligația vizitatorului de a înceta accesarea Site-ului și imposibilitatea utilizării oricăreia dintre funcționalitățile sau instrumentele disponibile pe acesta.
1.6. Termenii și Condițiile au caracterul unui contract de adeziune, clauzele acestuia fiind stabilite unilateral de către Societate. Societatea își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul Site-ului, precum şi Termenii şi Condițiile, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi vizitator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul acceptării acestora.

SECȚIUNEA I – TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

2. DEFINIŢII

Comunicări Comerciale
Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Vizitatorilor să recepţioneze informații periodice de la Societate, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele disponibile pe piață, comercializate de distribuitori autorizați, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Vizitatorul le-a furnizat în acest sens.
ConţinutElemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul devit500.ro.
devit500.ro Platforma care oferă Vizitatorilor informații despre Produse, compoziția și beneficiile acestora pentru sănătatea umană, alături de informații privind modalitățile de achiziționare de la distribuitorii autorizați.  devit500.ro este deţinut, operat şi administrat de către Societate și funcționează cu respectarea legislației în domeniul publicității suplimentelor alimentare.
Produse Suplimentele alimentare prezentate pe devit500.ro
VizitatorOrice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează devit500.ro și navighează pe acesta.

3. UTILIZARE devit500.ro. COMUNICĂRI COMERCIALE. RECLAMAȚII

3.1. Utilizarea devit500.ro

3.1.1. devit500.ro pune la dispoziţia Vizitatorului următoarele funcţionalităţi:

a. accesarea paginilor și navigarea în site-ul devit500.ro, în condițiile reglementate de
Termenii şi Condiţiile devit500.ro;
b. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul devit500.ro
c. trasmiterea, respectiv primirea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului
exprimat în prealabil de către Client;

3.2. Comunicări Comerciale

3.2.1. Vizitatorul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Platformei pentru Comunicările Comerciale prin retragerea consimțământului, prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la devit500.ro sau telefonic sau prin scrisoare, folosind oricare dintre coordonatele din secțiunea “Contact”.
3.2.2. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Vizitator de la Societate, prin SMS sau poştă electronică, referitoare la statusul relaţiei dintre Platformă şi Vizitator, dacă aceste date sunt disponibile (de exemplu, pentru comunicarea incidente de securitate, etc).
3.2.3. Reclamații referitoare la utilizarea Site-ului sau a funcționalităților acesuia pot fi depuse în scris prin poștă sau prin poștă electronică, folosind oricare dintre coordonatele din secțiunea “Contact”. Vă rugăm să indicați în conținutul reclamației: descriere neregulii și data când aceasta a avut loc,ce solicitați, datele de contact ale dumneavoastră, unde vă putem contacta pentru soluționarea eficientă a reclamației. Soluţionarea reclamaţiei de către Societate se poate face în termen rezonabil în funcție de natura problemei semnalate în reclamație, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Vizitator.

4. OBLIGAȚIILE VIZITATORILOR privind utilizarea și accesarea funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Societate în cadrul site-ului devit500.ro

  4.1. să furnizeze date conforme cu realitatea ori de câte ori acestea îi sunt solicitate de Societate sau de Platformă;
  4.2. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Societate în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile devit500.ro;
  4.3. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu îi sunt destinate, inclusiv date ale altor Vizitatori sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale devit500.ro;
  4.4. Să nu întreprindă niciuna dintre următoarele activități interzise:

  4.4.1.  evitarea, dezactivarea, alterarea sau degradarea oricărui mijloc de protecție a conținutului Site-ului;
  4.4.2.  descărcarea, captarea, reproducerea, copierea, arhivarea, distribuirea, transmiterea, încărcarea, publicarea, modificarea, crearea de opere derivate sau traducerea conținutului Site-ului sau a oricărei porțiuni din acesta, altfel decât este permis în mod expres de devit500.ro;
  4.4.3.  încercarea de a obține acces neautorizat la Site, la serverul pe care e stocat Site- ul sau pe orice alt server, computer sau bază de date conectată cu Site-ul;
  4.4.4.  atacarea Site-ului prin atac de tip DoS („denial of service”, în limba română „blocarea serviciului”) sau de tip DDoS („distributed denial of service”, în limba română „blocarea distribuită a serviciului”);
  4.4.5.  introducerea de viruși, troieni sau orice alt material nociv din punct de vedere tehnologic;
  4.4.6.  trimiterea sau postarea de orice material de publicitate, marketing, material promoțional nesolicitat pe sau prin intermediul Site-ului.
  4.4.7. Folosirea Site-ului în scopuri comerciale, altele decât cele permise expres prin Termeni și Condiții;
  4.4.8. Colectarea datelor cu caracter personal de pe Site sau folosirea lor în orice alte scopuri.

  5. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

   5.1. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul devit500.ro de
   către Societate, în special drepturile de autor, conținutul Site-ului, elementele grafice ale
   acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt proprietatea Societății.
   5.2. Vizitatorul nu are dreptul în special să traducă, să adapteze, să modifice sau să facă orice fel de modificări Conținutului și nici să le utilizeze pentru realizarea propriului profit sau pentru
   promovarea propriilor servicii, produse sau site-uri.
   5.3. devit500.ro poate oferi Vizitatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de
   a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei mollers. Acest acord se aplică strict pentru Conținuturile definite în acord, pe o perioada stabilită în acesta şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi.
   5.4. Utilizarea pe devit500.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei devit500.ro.
   5.5. Drepturile de proprietate intelectuală asupra Conținutului la care Vizitatorii au acces prin intermediul devit500.ro aparțin Societății sau, acolo unde este expres indicat, autorilor sau partenerilor Societății.
   5.6. Materialele existente în cadrul Site-ului, precum și Conținutul, indiferent de modalitatea de acces, pot fi utilizate exclusiv de către Vizitator în scopul pentru care au fost publicate sau exclusiv în scopuri personale, necomerciale, fără scopul de a obține câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare în alte scopuri sau de către alte persoane decat Vizitatorul se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Societății.
   5.7. Este interzis oricăror persoane, Vizitatori ai Site-ului:

   5.7.1. Să copieze, să reproducă, să preia, să transmită, să publice vreo parte sau vreun fragment din oricare dintre materialele (imagini, texte, tipărituri, flyere, informații, pe orice tip de suport) aferente Conținutului și/sau să sprijine sau colaboreze cu terțe persoane pentru a reproduce oricare parte sau fragment din astfel de materiale în alte scopuri decât cele permise expres în prezentele Termene și Condiții;
   5.7.2. să comercializeze, utilizeze sau valorifice altfel decât în limitele premise de prezentele Termene și Condiții oricare dintre materialele ce compun Conținutul, indiferent de modalitatea în care a intrat în posesia lor;
   5.7.3. să descarce sau să modifice ori să reproducă parțial sau integral Site-ul fără
   acordul scris al Societății.

   5.8. Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului sau Produselor în orice scopuri pot fi trimise la adresa de email marketing@pharmabrands.ro sau prin oricare dintre modalitățile indicate la secțiunea Contact.
   5.9. Societatea nu acordă nicio licență și nici alte drepturi de proprietate intelectuală asupra sau în legătură cu Platforma, Conținutul sau oricare alte secțiuni sau părți ale acestora.

   6. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

    6.1. Vizitatatorul înțelege și acceptă că Administratorul Site-ului și Societatea sunt exonerați de orice răspundere privind materialele, datele și informatiile preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de ,,Comunicate de presă”, precum și faptul că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au un caracter informativ și orientativ. În limitele prevăzute de lege, nici Administratorul Site-ului, nici Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea, acuratețea și validitatea Conținutului și nici pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea Conținutului altfel decât în scopul permis conform prezentelor Termeni și Condiții.
    6.2. Conținutul Site-ului și comunicările comerciale respectă legislația privind publicitatea suplimentelor alimentare, respectiv a dispozitivelor medicale. Nicio secțiune, parte sau element din Conținut nu vor fi interpretate sau înțelese ca fiind: i) atribuiri de proprietăți de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane sau ca făcând referire la asemenea proprietăţi, ii) afirmații sau sugestii că alimentaţia variată şi echilibrată nu poate asigura cantităţi adecvate de substanţe nutritive.
    6.3. Conținutul referitor la proprietățile și utilizarea Produselor se bazează pe informaţiile prezente pe eticheta şi prospectul aferent Produselor, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător sau de distribuitor, informaţii aprobate de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale/europene în vigoare.
    6.4. Societatea nu este ținută răspunzătoare pentru eventualele erori de afișare a caracteristicilor Produselor. Site-ul, conținutul, funcțiile, serviciile și informațiile cuprinse în acesta sunt furnizate pe principiul “așa cum sunt disponibile“.
    6.5. Societatea nu acordă nicio garanție că Produsele vor fi conforme cu dorințele Vizitatorului sau că rezultatele obținute în urma folosirii Produselor vor fi corecte sau conforme cu dorințele Vizitatorului.
    6.6. Societatea nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de Societatea sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator, inclusiv întreruperi în furnizarea serviciilor de tip domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet. Vizitatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site. Societatea nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. În aceste situații, Vizitatorul notifică telefonic Societatea, care va încerca să remedieze deficiențele în timp rezonabil.
    6.7. Informațiile incluse în Site au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Societatea le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Vizitatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Societății la adresa marketing@pharmabrands.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.
    6.8. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Societatea nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau com ercializate prin aceste site-uri.
    6.9. Societatea nu răspunde de nicio pierdere, de costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor de față.
    6.10. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a: (i) nefuncționării Site-ului, precum şi (ii) pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site, (iii) atacurile unor virusi, atacuri cibernetice de tipul DoS („denial of service”, in romana: „blocarea serviciului”) sau atacul cu si prin alte instrumente daunatoare din punct de vedere informatic, care pot afecta echipamentul de lucru, programele pentru calculator, datele sau orice alt material, aflate în legătură sau în urma folosirii Site-ului sau descarcarii continutului de pe Site sau provenind de la un link la care Site-ul face trimitere.|
    6.11. În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Societății, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a împuterniciților săi, răspunderea față de Vizitator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea de 500 euro.
    6.12. În măsura permisă de lege, excludem toate garanțiile, declarațiile și răspunderea fie expresă, fie implicită care ar putea reveni Societății cu privire la Produse, la Site și la utilizarea lui. Niciun sfat, opinie sau informație, orală sau scrisă obținută de către Vizitatori de la Societate sau prin intermediul Site-ului nu reprezintă o garanție din partea Societății.

    7. FORŢA MAJORĂ

     7.1. Niciuna din părţi nu răspunde de neexecutarea la termen – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului document, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Termenilor și Condițiilor și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.
     7.2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majoră.
     7.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Termenilor și Condițiilor va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Termenilor și Condițiilor, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

     8. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

      8.1. Prezentele Termeni și Condiții vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română.
      8.2. Părţile Termenilor și Condițiilor vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale
      amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Termenilor și Condițiilor. Vizitatorul va primi punctul de vedere/răspunsul Societății în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării scrise transmise prin poștă sau email la oricare din coordonatele din secțiunea Contact.
      8.3. În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din Municipiul București, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Vizitatorului consumator de a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.